iWL250G_281Vi har betalingsterminal som leies ut når vi ikke har arrangementer selv.
Det er jo en kjensgjerning at dagens samfunn er styrt av plastkort og arrangementer bør ha et tilbud om bruk av kort.
I tillegg kommer sannsynligvis inntektene til å øke for deg som arrangør når folk kan bruke kort i stedet for å planlegge kontantuttak i forkant. En slik terminal vil også gi mulighet for kontantuttak fra kassen om dette er ønskelig. For arrangøren er dette en fordel da man slipper å ta vare på store mengder kontanter fra kassen før innlevering i bank.
Den er koblet opp mot mobilnettet og kan brukes hvor det måtte være, så fremt det er mobildekning.

Ta kontakt for tilbud.