Brobygger Ellen Sagengen

Brobygger Ellen Sagengen

Ellen Sagengen En brubygger fra Bjoneroa Som brobygger tilbyr Ellen skreddersydde foredrag og verksteder basert på egne erfaringer innen følgende temaer: – Lokalsamfunnsutvikling og frivilighet – Omdømmebygging og holdningsskaping – Samarbeid og...
Galskaperne

Galskaperne

Galskaperne – Verden har nok alvor til alle   Plutselig og uten forvarsel står en opp til ørene i massivt alvor. Galskaperne er en motpol til disse alvorstyngede element i våre liv. Helt frivillig benyttes kreativ galskap, humor, mot og fantasi til å skape en...